Welkom op de website gemeentebelastingen van het advocatenkantoor Bloom Law.

Gemeentebelastingen zijn belastingen die door een gemeente worden geheven om de lokale overheid te financieren en de kosten te dekken die gepaard gaan met het aanbieden van diensten aan de gemeenschap. Deze belastingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor gemeenten en worden gewoonlijk geheven op basis van de waarde van onroerend goed en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van een onroerend goed, zoals de grootte van het perceel.

Naast aanvullende belastingen op de onroerende voorheffing en de personenbelastingen, heffen gemeenten ook heel wat eigen belastingen. Voorbeelden van gemeentebelastingen zijn belastingen op tweede verblijven, op het verspreiden van reclamedrukwerk, op toeristische logies, op masten en pylonen en op het ontbreken van parkeerplaatsen. Gemeentebelastingen verschillen van regio tot regio en kunnen ook variëren op basis van het soort diensten dat wordt aangeboden door de gemeente.

De advocaten van Bloom Law beschikken over een bijzondere expertise op het vlak van lokale fiscaliteit en staan zowel gemeentelijke overheden als belastingplichtigen bij met adviesverlening en juridische verdediging bij fiscale geschillen.

Topics

Contact